قرآن علي عليه السلام - فارسي ( قرآن على )

السبت, 07 مايو 2016
4515
ما پیروان اهل¬بیت عليهم السلام از همان زمانی که شیعه¬ی علی عليه السلام بودن را برگزیدیم، با این ظلم تاریخ خو گرفته¬ایم که دیگران دستاوردهای بزرگمان را به نام خودشان مصادره کنند! علی عليه السلام دستِ راست و پرچم¬دار پیامبر صلى الله وآله بود و اسلام با جان¬فشانی¬های او پاگرفت. اما قریشیان، با وجود وصیت پیامبر صلى الله عليه وآله ، او را کنار گذاشتند و خلفایشان را جانشین او کردند؛ جنگ¬آوری¬های علی عليه السلام را در بدر، احد و احزاب، از او گرفتند و این افتخارات را به خلفا بخشیدند و مدعی شدند که خلفا، باعث پیروزی اسلام شدند. خلافت و ولایتشان را جزیی از اصول دین و شاخصی برای جنگ و سازش با مردم قرار دادند و هر که آنان را به رسمیت نشناخت، از لب تیغ گذراندند!